Standardi i sertifikati

Naša kompanija se trudi da u potpunosti zadovolji zahteve naših potrošača i zbog toga uvek težimo da kupcima ponudimo robu najboljeg kvaliteta. Zbog toga smo našu proizvodnju organizovali prema svetski priznatim standardima!

U našoj proizvodnji koristimo FSSC 2200 (Standard za sertifikaciju sistema  bezbednosti hrane) dok je na našim farmama zastupljen ISO 2200 (Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane).

 

FSSC 22000 (standard za sertifikaciju sistema  bezbednosti hrane)

 

FSSC 22000 je odobren od GFSI (Global Food Safety Initiative) kao kompletan standard za prehrambenu industriju, ravnopravan sa BRC (British Retail Consortium)– opšti standard za hranu i IFS (International Food Standard)

FSSC 22000 je kompletan Sistem upravljanja bezebdnošću hrane i najsveobuhvatnijia sertifikaciona šema upravljanja bezbednošću hrane jer potpuno uključuje ISO 22000, preduslovne programe karakteristične za određene sektore kao što su ISO/TS 22002-1 i ISO/TS 22002, HACCP i korake primene CODEX  Alimentarijus.

Standard FSSC 22000 se fokusira na međunarodnoj dobroj praksi kod kritičnih tačaka i kod preduslova kao sto su snabdevenost vodom, održavanje higijene, upravljanje otpadom, preventivno održavanje ,mere sprečavanja unakrsne kontaminacije, informacije o proizvodu i svjest potrošaća, zaštita hrane, bioterorizam  idrugo.

Namenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu i koji isporučuju ili planiraju da isporučuju proizvode glavnim trgovcima na malo ili najvećim prehrambenim kompanijama. Krajnji cilj FSSC 22000 je da unapredi standarde za bezbednost hrane, i obnovi poverenje potrošača, što predstavlja korist celoj industriji.

 

ISO 22000 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane

 

ISO 22000:2005 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane (Food safety management systems) Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i u mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije. ISO 22000 standard se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve Sistema upravljanja bezbednošću hrane. Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga. On u sebi integriše, ne samo HACCP i ISO 9001, već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

 

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.