Upoznajte se sa našom istorijom

Nekada mala zanatska radnja za klanje pilića, osnovana 1999. god., osnivača porodice Mihalj, sa tada zaposlenih nekoliko radnika, vremenom se konsolidovala u preduzeće PILJAN KOMERC d.o.o.

Preduzeće sada zapošljava preko 150 radnika i sarađuje sa zavidnim brojem STR objekata, restorana i ugostiteljskih objekata.

U domenu rada naše kompanije nalaze se uzgoj brojlera, klanje pilića, proizvodnja pilećeg mesa, kao i izrada proizvoda od pilićeg mesa.

Naša kompanija u čijem radu upešno učestvuju tri generacije, posebnu pažnju posvećuje selekciji, kao i načinu uzgoja pilića, kako bi konzumenti u potpunosti mogli da uživaju u kvalitetu naših odabranih proizvoda.

Posebno smo ponosni na činjenicu da je rukovodstvo organizacije svoje napore usmerilo na sveobuhvatno zatvaranje lanca ishrane, od uzgoja pilića do izrade mesa i proizvoda od mesa živine. Na ovaj način smo na tržište uspešno plasirali bezbedan i nadasve zdrav proizvod.

Ono što nas odvaja od drugih

Naš proizvodni objekat je izgrađen i renoviran u skladu sa poslednjim veterinarsko, tehničko – sanitarnim zahtevima. Takođe treba naglasiti da preduzeće poseduje opremu moderne tehnologije.

Konstantnim ulaganjem u infrastrukturu, kao i stručnim osposobljavanjem nastojimo da dalje proširimo asortiman, kvalitet i bezbednosti naših proizvoda.

Preduzeće posluje prema zahtevima sertifikovanog Sistema menadžmenta bezbednosti hrane ISO 22000:2005. Ovo opredeljenje zahteva najvišu bezbednost proizvoda, njihovo stalno usavršavanje, potpuno i konstantno ispunjavanje zahteva zakona i propisa,  prilagođavanje zahtevima  sve većeg broja  korisnika i stalno poboljšavanje i efikasnost sistema menadžmenta  bezbednosti  hrane.

Standard u proizvodnji hrane koji je implemntiran u decembru 2014. FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 a na farmi je ISO 22000:2005. Prethodni standard, ISO 22000 sertifikovan kako na farmi i u klanici, tako i u proizvodnji proizvoda od piletine, u primeni je bio od septembra 2010 god. i važio je do 15.12.2013 god. Na prvoj resertifikaciji rukovodstvo odlučuje da sertifikuje još viši standard. To je jedan od globalnih standarda u proizvodnji hrane i to FSSC 22000 iz 2011 god. Na farmi ostaje ISO 22000:2005, jer je to najviši standard vezan za uzgoj pilića.

Sertifikati

piljan-sertifiakt-fssc22000

FSSC 22000

Pogledaj
piljan-sertifiakt-fssc22000

ISO 22000:2005

Pogledaj
piljan-sertifiakt-fssc22000

ISO 22000:2018

Pogledaj
piljan-sertifiakt-fssc22000

FSSC 22000

Pogledaj
piljan-sertifiakt-fssc22000

ISO 22000:2018

Pogledaj
piljan-sertifiakt-fssc22000

FSSC 22000

Pogledaj
TMS_Logo

HACCP

Pogledaj
TMS_Logo

HACCP

Pogledaj

Video